ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
៥៩ សំណួរ- ចម្លើយ ជំនួយស្មារតីចំណេះដឹងវិជ្ជាពលរដ្ឋ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
  - អ្វីគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌? -...
22 ខែឧសភា 2017 | បានបើកអាន 87 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៏ ស្តីអំពី បើកទូលាយទីធ្លាសាធារណៈ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំ និងហែក្បួនក្នុងដំណើការការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្យប្រកួតប្រជែង
Download PDF Click Here!...
09 ខែឧសភា 2017 | បានបើកអាន 127 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាន
Download PDF File Click Here!...
03 ខែឧសភា 2017 | បានបើកអាន 191 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក​ បន្ទាន់
  Download PDF Click Here!...
30 ខែមេសា 2017 | បានបើកអាន 526 ដង ​
របាយការណ៍ សង្កេតដំណើរការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ២០១៦
គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បីការបោះឆ្នោត​ដោយសេរី​ និង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា​ (ខុមហ្វ្រែល)...
12 ខែមេសា 2017 | បានបើកអាន 301 ដង ​
សវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Click here to download...
11 ខែមេសា 2017 | បានបើកអាន 276 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧
ក្រុម​អង្គការសង្គម​ស៊ីវិល សមាគម មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រា​បជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​សារធារណ​ជន រួម​ទាំង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ...
26 ខែកុម្ភៈ 2017 | បានបើកអាន 613 ដង ​
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយ​សេរី និងយុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា (ខុមហ្រ្វែល) នឹង​រៀប​ចំ​កិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយ ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖-ដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភា...
17 ខែកុម្ភៈ 2017 | បានបើកអាន 413 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n