ថ្ងៃពុធ ទី07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
លិខិត​ចំ​ហគោរ​ពជូនគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​បញ្ជាក់​បន្ថែម​លើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​បន្ថែម​ថ្ងៃ​នៃ​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦យើងខ្ញុំដែលជាអង្គការ សមាគម...
01 ខែធ្នូ 2016 | បានបើកអាន 35 ដង ​
ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
អ្វីទៅជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការសង្កេត ឬរាយការណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់សង្កេតការណ៍...
15 ខែសីហា 2016 | បានបើកអាន 742 ដង ​
Job announcement—Part-Time Advisor for COMFREL
COMFREL is recruiting a qualified...
15 ខែសីហា 2016 | បានបើកអាន 460 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់
ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ...
07 ខែមិថុនា 2016 | បានបើកអាន 2017 ដង ​
សៀវភៅកម្រងរូបភាពឆ្នំា២០១៥
សកម្មភាពដែលខុមហ្រ្វែលបានអនុវត្តន៍រយៈពេលមួយឆ្នំារួមទំាងរូបភាពសកម្មភាព     ចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានជា PDF...
04 ខែឧសភា 2016 | បានបើកអាន 778 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម សង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ​
នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦​ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនប្រមាណ ២៧ បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយ...
29 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 772 ដង ​
ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា
គណកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា​ហៅកាត់ថាខុមហ្រែ្វលត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការផ្នែកពត៌មានវិទ្យា សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីប្រកាស់ទំាងស្រុង...
21 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 832 ដង ​
សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦​ និង​ ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​/​សង្កាត់​
យើង​ ក្រុម​អង្គការ​ សមាគម​នៃ​សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ ហៅកាត់​ថា​ អឺ​រ៉ា...
04 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 1382 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n