ថ្ងៃអាទិត្យ ទី31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់
ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ...
07 ខែមិថុនា 2016 | បានបើកអាន 627 ដង ​
សៀវភៅកម្រងរូបភាពឆ្នំា២០១៥
សកម្មភាពដែលខុមហ្រ្វែលបានអនុវត្តន៍រយៈពេលមួយឆ្នំារួមទំាងរូបភាពសកម្មភាព     ចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានជា PDF...
04 ខែឧសភា 2016 | បានបើកអាន 366 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម សង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការយាយីដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ​
នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦​ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនប្រមាណ ២៧ បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយ...
29 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 395 ដង ​
ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា
គណកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា​ហៅកាត់ថាខុមហ្រែ្វលត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការផ្នែកពត៌មានវិទ្យា សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីប្រកាស់ទំាងស្រុង...
21 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 447 ដង ​
សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦​ និង​ ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​/​សង្កាត់​
យើង​ ក្រុម​អង្គការ​ សមាគម​នៃ​សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ ហៅកាត់​ថា​ អឺ​រ៉ា...
04 ខែមេសា 2016 | បានបើកអាន 964 ដង ​
សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានអំពី សង្ខេបរបាយការណ៍ស្តីពីភាព​មិនប្រក្រតី​ផ្នែកនយោបាយ​(អំពើពុករលួយ​នយោ​បាយ​ និងការ​ប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹម​ត្រូវ)
ការសង្កេតរបស់ខុមហ្វ្រែលក្នុងកំឡុងចន្លោះពីខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ បាន​រកឃើញយ៉ាងហោចណាស់មាន​ ២៩៧...
31 ខែមីនា 2016 | បានបើកអាន 424 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព៏ត៌មាន​ស្តីពី របាយការណ៍​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ការបោះឆ្នោត​ និង​កំណែទម្រង់ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
ខុមហ្វ្រែល បានចងក្រងនិងរៀបចំរបាយការណ៍មួយស្តីពី​ប្រជាធិបតេយ្យ ការបោះឆ្នោត និងកំណែទម្រង់ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥។...
31 ខែមីនា 2016 | បានបើកអាន 427 ដង ​
របាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ និងកំណែរទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ខុមហ្វ្រែល មានកិត្តិយសសូមដាក់ជូនដល់សាធារណៈជននូវរបាយការណ៍មួយស្តីពី ប្រជាធិបតេយ្យនិងកំណែរទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ...
30 ខែមីនា 2016 | បានបើកអាន 519 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n