ថ្ងៃអាទិត្យ ទី07 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី០៥ នៃរដ្ឋសភា (ឆ្នាំទី២)
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា (ខុមហ្រ្វែល) មានកិត្តិយសជម្រាបជូន អ្នកសារព័ត៌មាន...
29 ខែមករា 2016 | បានបើកអាន 64 ដង ​
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​លើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​ គ.ជ.ប​ ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​អគ្គលេខាធិការ​ និង​អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​ គ.ជ.ប
សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​ (ERA)​ សូម​កោត​សរសើរ​ចំពោះ​ការ​បើក​ចំហ​ព័ត៌មាន​អំពី​បញ្ជីរាយ​នាម​បេក្ខជន​សម្រាប់​មុខ​តំណែងជា​អគ្គលេខាធិការ​ និង​អគ្គលេខាធិការរង​ នៃ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត​...
08 ខែមករា 2016 | បានបើកអាន 315 ដង ​
ការ​រក​ឃើញ​លើ​ការ​សង្កេតការណ៏​អនុវត្តន៍​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សាកល្បង​ និង​អនុសាសន៍​ សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៦
កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​០៣​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ខុមហ្វ្រែល​បាន​សហការណ៏​ជាមួយ​សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទំរង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ហៅ​កាត់​ថា​...
15 ខែធ្នូ 2015 | បានបើកអាន 292 ដង ​
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​
គណៈកម្មា​ធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និង​យុត្តិធម៌​ នៅ​កម្ពុជា​ (ខុម​ហ្វ្រែល​) មាន​កិត្តិយស​...
14 ខែធ្នូ 2015 | បានបើកអាន 251 ដង ​
សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​
អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ សមាគម​យុវជន​ និង​បណ្តាញ​យុវជន​ មាន​កិត្តិយស​ សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​...
04 ខែធ្នូ 2015 | បានបើកអាន 248 ដង ​
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន
សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដល់​សាធារណជន​ និង​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​អោយ​បាន​ជ្រាប​ថា​សម្ព័ន្ធ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត​នឹង​រៀប​ចំ​កិច្ចពិភាក្សា​តុ​មូល​ ស្តី​ពី​ ការ​រក​ឃើញ​អំពី​...
01 ខែធ្នូ 2015 | បានបើកអាន 309 ដង ​
សេចក្តីជូនដំណឹង
គណៈ​កម្មាធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និង​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា​ (ខុម​ហ្វ្រែល​) មាន​កិត្តិយស​ សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​...
20 ខែវិច្ឆិកា 2015 | បានបើកអាន 405 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីសន្ទស្សន៍ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌
សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិអោយបានជ្រាបថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី «សន្ទស្សន៍...
17 ខែវិច្ឆិកា 2015 | បានបើកអាន 315 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n